Michel Apers schrijft ...

HET KONINKLIJK FILMARCHIEF en de toekomst van het verleden.

In de loop van de voorbije eeuw werden honderden Belgische films gerealiseerd: langspeelfilms, kortfilms, documentaires, animatiefilms en experimentele films. Een schat aan beelden, samen een belangrijk onderdeel van ons cultureel patrimonium.

Een kluwen van artistieke en niet-artistieke aspiraties leverde in die periode films op die met wisselend succes hun ambities inlosten. Al deze film worden geconfronteerd met het gevaar dat ze uit het al dan niet collectieve geheugen verdwijnen. De marginale positie die de Belgische film op de eigen bioscoop- en televisiemarkt inneemt, maakt dat gevaar alleen maar reëler. Zelfs de artistieke hoogtepunten moeten vaak de zorg ontberen die voor de andere kunsten vanzelfsprekend is. Het Koninklijk Filmarchief heeft er zich van bij zijn ontstaan voor ingezet deze filmerfenis zo optimaal mogelijk te bewaren en beschermen. De grote kwetsbaarheid van de traditionele filmdragers vormt een bijkomende bedreiging voor het filmverleden. Naast het veilig stellen en waar nodig restaureren van dit materiaal doet het Koninklijk Filmarchief ook een inspanning om dat filmverleden levendig te houden: via voorstellingen in filmmusea en op andere locaties. Nu ook via de mogelijkheden die de dvd biedt.

De dvd-reeks 'Kroniek van de Vlaamse Film' wil een licht werpen op de Vlaamse langspeelfilm uit de periode 1955-1990. Elke dvd biedt naast de langspeelfilm een documentaire die op basis van research, getuigenissen en beeldmateriaal uit film- en televisiearchieven het verleden van de Vlaamse cinema op een beeldende manier wil reconstrueren. Niet als eindpunt, maar als aanzet tot een hopelijk vernieuwde belangstelling voor een te vaak in de vergetelheid geraakte cinema.

Michel Apers